Skiss från laga skiftet 1851

Detta foto visar en skiss från laga skiftet 1851 och visar husens läge då i Munkeryd.

Artiklar:
Munkeryd - En gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1850-tal

Kategori: Kartor

Källa: Arne Ivarsson