Artikel av Gunnar Sträng med anledning av Gregård Kvarns nedläggelse