Hantverkare och köpmän.

Hantverkare och köpmän.
Etableringskontrollen av försäljningsverksamhet fram till 1846, detta år genomfördes
näringsfriheten i Sverige.

PDF: Hantverkare och köpmän

Socken: Övrigt

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Näringsliv

Taggar: Ödeshögsbygden

Källa: "Ödeshögsbor" sid. 74.

534