Sågarebacken

Sist boende på torpet var Ingrid Olofsdotter som flyttade till Lorshagen 1827.

Därefter var stugan öde.

Torpet ej hittat.

Personer:
Maja Månsdotter (Född: 1731-02-27 död: 1826)
Ingrid Olofsdotter (Född: 1763-09-17)

Socken: Rök

Perioder: 1700-tal och 1800-tal

Kategori: Torp (Backstuga)

Taggar: Bomhult

Källa: Röks torpinventeringscirkel år 1997