Ett egendomligt giftermålsförslag

Ett egendomligt giftermålsförslag, dåtidens stora sångarstjärnor- Britta Katarina Lidbäck, född Munck af Rosenschöld 1788, död 1864, tog in hos den gästfria prostfamiljen.
Art. ur boken: "Ödeshög genom seklerna", sid.103- 105.

PDF: Ett egendomligt giftermålsförslag

Socken: Stora Åby

Perioder: 1700-tal och 1800-tal

Kategorier: Folkliv, Församling, Gårdar, Levnadsöden och Personberättelser

Taggar: Srora Åby prästgård

Källa: "Ödeshög genom seklerna"

347