Sänkning av Tåkern

Dramatik kring Tåkerns sänkning, olika sänkningsförslag genom åren, som slutligen föll på ett avslag på låneansökan för företaget. Numera är Tåkern ett naturreservat.
art. ur boken: "I Rökstenens bygd"

PDF: Tåkerns sänkning

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Föreningsliv, Natur (Sjöar), Näringsliv och Personberättelser

Taggar: Tåkern och Tåkernbygden

Källa: "I Rökstenens bygd"

1588