Elkabel vid Backasand.

PDF: Elkabel vid Backasand

Socknar: Stora Åby och Ödeshög

Period: Forntid

Kategori: Arkeologi

Taggar: Backasand.

Källa: Östergötlans museum,Fredrik Samuelsson

305