Kabelschakt vid Omberg: Arkeologisk förundersökning

2004:30 Kabelschakt vid Omberg: Arkeologisk förundersökning

Visa avancerad karta.

PDF: 2004:30 Kabelschakt vid Omberg: Arkeologisk förundersökning

Socken: Västra Tollstad

Period: Forntid

Kategori: Arkeologi

Taggar: Arkeologi, Arkeologiska undersökningar och Förundersökningar

Källa: Riksantikvarieämbetet. Avdelning för arkeologiska undersökningar

892