Jussberg Norrgård 2:2 (Uttersberg)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1987.

PDF: Jussberg Norrgård 2:2 ( Uttersberg)

Socken: Heda

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Heda 1987 och Östergötlands länsmuseum

821