Kungörelse 24 juli 1869 ang. Fiskets bedrivande i sjön Tåkern

För fiskets bedrivande i sjön Tåkern gäller nedanstående Konungens Befallningshavandets Kungörelse 24 juli 1869.

PDF: Kungörelse Pdf

Socken: Svanshals

Period: 1800-tal

Kategori: Natur (Sjöar)

982