Nordiska Möbelfabriken

Bakre raden från vänster:
1. ?
2. ?
3. Karl Andersson
4. Landstedt
5. ?
6. Josef Palmér ?
7. Olle Karlsson (Gammel)
8. Bertil Daun
9. ?
10. Gösta Lago
Mitten raden från vänster:
1. ?
2. ?
3. Allan Andersson (Charlott)
4. Einar Wetter
5. ?
6. ?
7. Gunnar Andersson (Snick)
8. ?
9. ?
10. ?
11. Tage Hellqvist
12. ?
13. Martin Johansson
Nedre raden från vänster:
1. Våge Algmark
2. ?
3. Allan Algmark
4. Bengt Ahlborg
5. Georg Fransson
6. ?

Socken: Ödeshög

Period: 1930-tal

Kategorier: Byggnader (Industrianläggning) och Personer

Källa: Hans Martinsson