Nyhagen Brännemarken

Sist boende på torpet var syskonen Jenny Olivia Strid f.1869-06-26, Edit Elisabeth Strid f. 1889-04-07 båda i Svanshals, Kyleberg. och Jennys son, Erik Artur Strid f. 1904-12-27. Enl. förs.bok 1910 bodde de i Grönlund. Jenny Olivia emigrerade till N Amerika 1891-04-06 med sin bror Frans Oskar. Hon återkom antagligen någon gång i början av 1900-talet. Finns inga uppgifter ännu om detta. Fadern till Erik Artur uppges vara Erik Albert Andersson f. 1859-12-09 från Dalbobeta.

Syskonen inflyttade 1908 och utflyttade 1910. Torpet revs år 1910. Den var belägen norr om Stridstorp (Dalbobeta 1:11).

Personer:
Edit Elisabet Strid (Född: 1889-04-07)
Erik Artur Strid (Född: 1904-12-27)
Jenny Olivia Strid (Född: 1869-06-26)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Jordtorp)

Taggar: Emigration och Kärr 1:1

Källor: Husförhörslängd och Torpinventering 1990