Ödeshög 1840

Karta över gårdarna i Ödeshög 1840 (före skiftesreformen)
Gården Rangelrumpan fick namnet Jeanneberg efter handelsman Johannas dotter som inte tyckte om namnet på gården.

Socken: Ödeshög

Period: 1800-tal

Kategori: Gårdar

Källa: Ödeshögs hembygdsförening

ocr