Ödeshög-Gumby

Kartan är från slutet av 1800-talet.
Landsvägen börjar utanför Ödeshög och går till Gumby. Ytterligare en kartbild visar från Gumby till Morlejan.

Artiklar:
En gammal landsväg berättar

Socken: Ödeshög

Kategori: Kartor