Ödeshög och Alvastra sammanslås redan 1969

Nedan är en textversionen av en uppladdad bild.

Klicka här för att visa bilden.

Fredagen den 3 mars ,1967 deshäg (mig Ala/“astra " I sammanslás redan 1969 ÖdeshögAluqstm samarbelsnämnd samlad till Imffepuus efter förhandlingarna. Sittande fr. '1). Werner Falls, C.E, Hertz, All). Rosäll, Kjell Ivarsson, Stockholm, Halvar Andersson. Stående fr. vänster: Kaj Magnusson, Sven Gideslcøg, Carl Magnusson, AA F. Cronstedt, Nils E10 och Sgen J Johansson. 7