Ödeshögs brandstation på Klubbgatan.

Brandstationen på Klubbgatan (blev senare Musikskola och är idag Kulturskola) Här ses också dom 3 brandbilarna med redskap.Brandstationen var den första ordentliga stationen när huset tillkom år 1947,
samtidigt fick kommunen sitt första kommunkontor på andra våningen.
Som bilden visar var det mest brandredskap som manskapet hade att hantera,
vad jag minns var det dåligt med större brandbilar, liftar mm.
För personalen fanns omklädningsutrymme, med dusch och tvättrum, samt undervisningslokal

Socken: Ödeshög

Perioder: 1950-tal och 1960-tal

Kategorier: Byggnader (Anläggning), Samhälle och Verksamhet

Källa: Bruno Lago,Christer Gustavsson