Ödeshögs gamla vattentorn.

Socken: Ödeshög

Perioder: 1930-tal och 1940-tal

Kategorier: Byggnader (Bebyggelsemönster) och Samhälle

Källa: Bruno Lago