Ödeshögs kyrka

1664 Ändring – ombyggnad, västgaveln murades om med tegel samt långhusets valv togs ner och ersattes av ett träpaneltak. Nya fönster togs upp. Reparationen bekostades av greve Per Brahe och hans gemål Beata de la Gardie. Byggmästare Arfwid Olufsson och Håkan Murmästare, Vadstena.

1887-1889 Ändring – ombyggnad, tornet påbyggdes, altaret flyttades i väster till ett tillbyggt halvrunt korutsprång. Ny ingång togs upp i öster genom den medeltida kormuren, exteriören försågs med dekorativa inslag med rött tegel, förändrade fönsteröppningar med gjutjärnsbågar med färgat glas. Nya portar. Predikstolen försågs med en järntrappa. Arkitekt Ferdinand Boberg.

1959-1960 Ändring – ombyggnad, interiör, det ursprungliga koret i öster återfick sin funktion som altarrum. Huvudentrén i öster sattes igen, en äldre stentavla murades upp ovanför. Sakristia m.m inrättades under kyrkans västra del, den gamla läktaren revs och en orgelläktare av betong uppfördes i väster. Nya kopplade fönsterbågar av trä. Fönsterna i västra delen förändrades, nya trappor i väster till sakristia och läktare. Nytt golv i kalksten. Nya bänkar i blå färg med 13 yttersidor i gul lasyr. Innetakets bjälkar målades i en starkt blå färg. Predikstolen rengjordes på färg och placerades på ett uppmurat fundament. Ny armatur. Arkitekt Erik Lundberg.

Perioder: 1950-tal och 1960-tal

Kategori: Byggnader (Kyrkolokal)