Ödeshögs småskola

Övre raden från vänster.
Bo Gunnarsson.
Stellan Axelsson.
Clas Lundin.
Irene Conradsson.
Inger Gustavsson (nu Kroon)
Britt-Marie Schander.
Anders Sköld.
Kjell Åberg.
Rolf Åkergren.
Conny Forkelid.
Lärarinna Ulla Bremer.
Mellan raden från vänster.
Christina Rehn.
Inger Karlsson.
Monika Blondell.
Birgitta Wetter.
Siv Arvidsson.
Eva Olsson.
Britt-Marie Håkansson.
Majvor Andersson.
Eva Ekström.
Siv-Britt Björn.
Nedre raden från vänster.
Karl-Erik Möller.
Sune Johansson.
Nils-Olof Ek.

Socken: Ödeshög

Period: 1950-tal

Kategorier: Byggnader (Skolbyggnad), Händelser, Personer och Samhälle

Källa: Nils-Olof Ek,Bo Gunnarsson.