Ödeshögs Torg, 1800tal

Ödeshögs Torg, troligen sista delen av 1800-talet.
Från vänster, Klubben, Löfs lagerbod, Sydsvenska Banken, Ödeshögs Gatugård.

Socken: Ödeshög

Period: 1800-tal

Kategorier: Byggnader (Bebyggelsemönster) och Samhälle

Källor: Fotograf Gunnar Strid och Ödeshögs Hembygsförening