Ödeshögstvätten

Maskiner och personal, nedre bilden är chefen på tvätten Bo Nyborg.

Gunnar Grahn till vänster, Stefan Thur till höger, mitten okänd

Socken: Ödeshög

Period: 1970-tal

Kategorier: Byggnader (Industrianläggning), Händelser, Näring, Personer och Verksamhet

Källa: Kristina Nilsson