Ödeshögsverken.

Kantpressen vägde 16ton. Den såldes till HighChaparall. (Big Bengt)

Socken: Ödeshög

Perioder: 1960-tal och 1970-tal

Kategorier: Byggnader (Industrianläggning) och Näring (Industri)

Källa: Yngve Kennemyr

ocr