Ödeshögsverken.

Socken: Ödeshög

Period: 1940-tal

Kategorier: Byggnader (Industrianläggning), Näring (Industri) och Verksamhet

Källa: Yngve Kennemyr