Ödeshögsverken

Göran (silla kalle) Karlsson.

Socken: Ödeshög

Period: 1960-tal

Kategorier: Byggnader (Industrianläggning), Näring (Industri) och Personer

Källa: Yngve Kennemyr