Ödeshögsverken.

Plåtverkstaden.

Socken: Ödeshög

Perioder: 1940-tal och 1950-tal

Kategorier: Byggnader (Industrianläggning), Näring (Industri) och Verksamhet

Källa: Yngve Kennemyr