Ödeshögsverken.

Socken: Ödeshög

Period: 1940-tal

Kategorier: Byggnader (Industrianläggning) och Näring (Industri)

Källa: Yngve Kennemyr