Oluf Järn

Soldat på Nr:91 Järnstad Vitmansgård 91 Grenadjärstorp år 1703-1717?

Artiklar:
Järnstad Vitmansgård Sannalund

Socken: Stora Åby

Period: 1700-tal

Taggar: Järnstad Vitmansgård