Ombergs Turisthotell före branden 1912

Ombergs turisthotell uppfördes 1892. Brann ner 1912 och byggdes upp igen 1914.

Socken: Västra Tollstad

Perioder: 1900-tal och 1890-tal

Kategori: Byggnader (Affärsbyggnad)

Källa: Ingalill Erixon

ocr