Ödeshögs kyrka

Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i
Linköpings stift 2004.

PDF: Ödeshögs kyrka

Socken: Ödeshög

Period: Medeltid

Kategorier: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering) och Församling (Kyrkan)

Källa: Östergötlands museum

2301