Stora Åby kyrka

Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i
Linköpings stift 2004.

PDF: Stora Åby kyrka

Socken: Stora Åby

Period: Medeltid

Kategorier: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering) och Församling (Kyrkan)

Källa: Östergötlands museum

1499