Straffrättsutveckling och brottslighet, C-uppsats

Sveriges allmänna straffrättsutveckling under 1800- talet
och brottsligheten under vintertinget 1841 och 1870 i Lysings Härad, Östergötland.

C-uppsats av Monika Olsson, handledare Claes Westling.

PDF: Straffrättsutveckling, brottslighet

Socken: Övrigt

Period: 1800-tal

Kategori: Brott / straff

Taggar: Lysings härad

Källa: C-uppsats av Monika Olsson, handl. Claes Westling

1503