Patrick Ode sittande i en Ingabolastol

Ringkarlen, orgeltramparen, dödgrävaren Patrick Ode. Morlidsvägen 29.

Socken: Ödeshög

Kategorier: Föremål och Personer

Källor: Fotograf Arvid Gomér och Ödeshögs Hembygsförening

Patrick ode sittande i en ingabolastol