Stråtomtagatan "Spektakelgatan" och teatern i godtemplarlokalen

Accnr. 166

PDF: Spektakelgatan

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Folkliv

Källa: Halvar Andersson

1515