Pingisgäng

Från vänster:

  1. Per-Arne Axen.
  2. Åke Blondell.
  3. Tore Svensson
  4. Bo Axi
  5. Allan Wahlberg.
  6. Bengt Fredriksson Fotot är taget i paviljongen i hembygdsgården.

Socken: Ödeshög

Period: 1930-tal

Kategorier: Föreningar, Händelser och Personer

Källa: Sven Axelsson

ocr
Pingisgang