Planteringen 1912, Rabbistan

Stående från vänster: Henning och John Carlsson, Axel och Nils Rapp, Anna Carlsson (syster till Henning och John), Edit och Ester Pettersson.
Sittande från vänster: Snickaremor (bodde där Harry Spörk bodde), mor Rapp, Emma Carlsson, Klara Pettersson.

Socken: Heda

Period: 1910-tal

Kategorier: Näring, Personer och Samhälle

Källa: Märta Tollander