Rambergstorp Södergården, Viken el. Södra Sjötorpet

1842-1898
Siste brukaren
av torpet var
torpare Carl Svanberg f. 1804-04-06
hustru Gustava Persdotter f. 1810-09-30.
samt flera barn.
De kom till torpet från Säby socken 1842.

Carl Svanberg dör 1882-02-06 av bröstlidande.
Gustava bor kvar till 1898-10-10 då hon dör av ålderdom.

Visa avancerad karta.

Personer:
Gustava Persdotter (Född: 1810-09-30 död: 1898-10-10)
Carl Svanberg (Född: 1804-04-06 död: 1882-02-06)

Socken: Stora Åby

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Förpantningstorp)

Taggar: Ramberstorp Södergården

Källa: Torpinventering 2001