Riddaregatan 1905

Till vänster ligger Bergska huset som innehöll en liten manufakturaffär. Huset revs senare. Numera ligger Axéns tygaffär där. Huset heter Bergsbo.

Huset rakt fram heter Svängen, senare flyttades det till hörnet Riddargatan/Skolgatan. Ägs numera av Lennart Svensson.

Närmast till höger ligger Gransta. Där fanns en fiskaffär som ägdes av Emil Augustsson.
Senare blev det en mjölkaffär. Från 1950-talet drevs en blomsteraffär där, Syrenens. Ägare Stig och Kerstin Åman han drev även en korvkiosk (sibylla)

Huset i mitten till höger var Grens uraffär.

Längst bort till höger syns Blondells bostadshus. De öppnade en cykelverkstad som rymdes i källaren.

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategorier: Näring och Samhälle

Källa: Mona Söderbäck