Rök 1:1 (Prästgården)

Från kyrkomiljöinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1979.

PDF: Rök 1:1 (Prästgården)

Socken: Rök

Period: 1700-tal

Kategori: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering)

Källor: Kyrkomiljöinventering Rök 1979 och Östergötlands länsmuseum

1358