Gränssten Lysings Härad - Göstrings Härad 21:G

Stenen står vid Gamla E4 vid Rök. Årtal okänt.

Socken: Rök

Kategori: Fornlämningar (Gränsstenar)

Källor: Hubert Mayrhofer och Roland Hagberg

Granssten lysings harad gostrings harad 21 g