Röks församlingshem

Fotot har inlämnats till informationen vid Rökstenen av Evertsson från Hemmingstorp. Det borde vara taget någon gång i slutet av 1940 eller början av 1950.

Socken: Rök

Period: 1950-tal

Kategori: Församlingar

Källa: Evertsson i Hemmingstorp

Roks forsamlingshem