Dansen

Från Givetorp kom år 1847 Sven Jonsson, född 1808 i Harstad, och hans hustru Charlotta Månsdotter, född 1817 i Rinna.
De flyttade 1855 till Stora Åby.

År 1855 kom Anders Persson f. 1814 i Rinna, och hans hustru Stina Maja Persdotter, född 1809 i V. Stenby.
De kom från Rinna och flyttade tillbaka dit 1862.

Från Kumla kom 1865 arbetaren Peter Johansson, född 1814 i Nykil och gift sedan 1840 med Maja Kajsa Persdotter, född 1803 i Vårdsnäs.
Pigan Johanna Nilsdotter, född 1838 i Rök, kom 1873 från Fivelstad och flyttade 1884 till Väderstad.
Peter Johansson och hans hustru flyttade till Väderstad 1889 och var sist boende här.
Därefter var torpet öde.

Torpet ej hittat.

Socken: Rök

Period: 1800-tal

Kategori: Torp (Förpantningstorp)

Taggar: Borryd

Källa: Röks torpinventeringscirkel år 1997