Hagen

Siste brukaren av torpet var Anders Nilsson, född 1798 i Harstad.

Anders Nilsson föddes 1798 i Harstad och tillsammans med sin hustru Anna Greta kom de från Rinna till torpet 1826.

Torpet nedlades efter 1868.

Husen finns ej kvar.

Husgrund och gamla fruktträd finns kvar samt odlingsrösen norr om Biskopstorp vid. gräns mot Dals härads allmänning.

Torpet nedlades 1868.

Skylt uppsatt 1978:
Sist boende 1826-1868
Anders Nilsson
f. 1798 d. 1842
Hans hustru Anna Greta
f. 1790 d. 1868

Personer:
Nilsson Anders (Född: 1798 död: 1842)
Anna Greta Ericsson (Född: 1790 död: 1868)

Socken: Rök

Period: 1800-tal

Kategori: Torp (Jordtorp)

Taggar: Biskopstorp

Källa: Röks torpinventeringscirkel år 1997