Rökstenen

Bilder och text från Svenska Turistföreningens bildsamling, Östergötland 1906.

Rökstenen inrymmer den längsta runinskrift, som finnes på något jordfast minnesmärke, och den äldsta svenska dikt om forntida kämpaliv.
Den har uppvisat ej mindre än sju olika slag av runor.
Stenen hade förr sin plats i kyrkobodsmuren i Rök, men, då boden revs i mitten av 1800-talet, blev den först insatt i vapenhusets innermur och senare (1862) rest å den plats, där den nu står under ett prydligt skyddstak.

Socken: Rök

Period: Medeltid

Kategori: Fornlämningar

Källor: Hubert Mayrhofer och Svenska turistföreningen

ocr