Rolf Ax vid sågen, Öjan

Rolf Ax sittande på en plankgång mellan två stabbar.
Arbetarskyddet var enligt den tidens sed.

Artiklar:
Öjan - en gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1950-tal

Kategorier: Personer och Verksamhet

Källa: Arne Ivarsson