Svanshals 10) Sägnen om junker Erengisl och jungfru Ragnborg.

Svanshals 10) Sägnen om junker Erengisl och jungfru Ragnborg.
Sista sidan ur Roland Hagbergs sammanställning

PDF: Svanshals 10) Sägnen om junker Erengisl och jungfru Ragnborg

Socken: Svanshals

Period: Forntid

Kategori: Sägner

Taggar: Svanshals

Källa: Sammanställd av Roland Hagberg

1528