Saluhallarna

Saluhallarna byggdes omkring sekelskiftet och rymde fem affärslokaler. Husen revs någon gång i början på 1960-talet.

Till höger fanns Sabels skoaffär. Lokalen övertogs senare av Sven-Erik Johansson som öppnade en Radio- och Tv-affär där.

I andra lokalen fanns Sotängs blomsteraffär. Det har funnits olika affärsverksamheter både före och efter blomsteraffären.

Därefter fanns Nils Hanssons frisersalong.

Lokalen efter var föregångaren till Vivo. Den ägdes av Hugo Karlsson som hade en kaffehandel, Kronan, där. Senare flyttades affären till Johannahuset.

Huset längst upp som hette Fridebo, var Krus Slöjdaffär.

Det stora huset längst bort är Gideon Karlssons hus som också hette Fridebo.

Socken: Ödeshög

Period: 1950-tal

Kategorier: Näring och Samhälle

Källa: Mona Söderbäck