Åby sockenmagasin

Verksamheten började år 1800. År 1828 fanns i magasinet 190 tunnor spannmål varav 1/3 råg och 2/3 korn. Varje i mantal satt fastighet i Stora Åby socken förpliktigades att årligen till magasinet inlämna en viss mängd spannmål i förhållande till hemmanets storlek. De magasinerade spannmålen utgjorde en viss reserv som vid missväxtår kunde utdelas till behövande. Senare kom spannmålen i magasinet att bli en del av
socknens fattighjälp där människor som av någon anledning ej kunde klara sin försörjning kunde hämta säd för malning till mjöl. På sockenstämman bestämdes vem som var i behov av och mängden spannmål.
Omkring 1930 hade verksamheten avvecklats.
Senare revs magasinet som var uppfört av timmer.
Kantor Rickard Johansson inköpte huset och använde virket vid uppförandet
av sin villa vid Mjölbyvägen, Ödeshög.

Visa avancerad karta.

Socken: Stora Åby

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Samhällsfunktioner och Torp

Taggar: Stora Åby församling

Källor: Husförhörslängd, Roland Hagberg och Skifteshandlingar