Kommendering till expeditionstjänst

Detta är en kommendering till expeditionsgöromål samt undervisning i bl a matematik för soldater i olika socknar både i Ödeshög och angränsande kommuner.

PDF: Kommendering av expeditiontjänst (expeditionsgöromål och undervisning)

Socknar: Heda och Svanshals

Period: 1800-tal

Kategori: Militär

Källa: Handskrift

929