Oskar Pettersson, Trädgårdsberg, Rabbistan

Oskar Fredrik f. 1866, skräddare liksom sin far Petter Rask.

Socken: Heda

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Byggnader, Näring och Personer

Källa: David Hedbor, Svenstorp.