Vallby Skattegård 1:8

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1987.

PDF: Vallby Skattegård 1:8

Socken: Heda

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Heda 1987 och Östergötlands länsmuseum

2023